රැකියා සහ සේවා

2014 දි අඵත් රැකියාවක්, අඵත් ඔබට!

2014 දි අඵත් රැකියාවක්, අඵත් ඔබට

අඵත් අවුරුද්දක් ලැබීම ලොකු බලාපොරොත්තු විනෝදය සමග උද්වේගයක් ගෙන දෙන්නකි. 2014 දී ඔබේ වෘත්තිය පිළිබඳ ඔබ තිරණය කර ඇත්නම්, සැණින් ශ‍්‍රී ලංකාව පුරාම ඇති රැුකියාවන් ඔබට සොයා බැලිය හැක. ඔබට ගැලපෙන තනතුර හඳුනාගැනිමෙන් හා අවශ්‍ය තරමට සුදානම් වීමේන් කොළඹින් සහ නුවරින් ඔබට රැුකියාවක් සොයා ගැනීමට දැන් හැකියාව ඇත.

ඔබේ හැකියාවන්, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ අත්දැකීම් විමර්ෂණය කරන්න

තොරතුරු තාක්ෂණයේ හෝ කාර්යාලීය රැුකියාවක් සෙවීමට පෙර ඔබ සතුව ඇති දක්ෂතාවන්, වෘත්තිය අත්දැකීම් පෙළගස්වා ගැනීමට වග බලා ගන්න. තවද ඔබට ගැලපෙන ගුරු වෘත්තියකට හෝ වෙළඳ කළමණාකාර වෘත්තියකට ඔබේ කැමැත්තක් ඇතිනම්, අත්‍යාවශයෙන්ම ඔබගේ හැකියාවන් හා අදාල වෘත්තිය සඳහා ඇති සුදුසුකම් පිළිබඳව විමර්ශණය කල යුතුය.

අරමුණක් තබා ගන්න
දිර්ඝ කාළිනව ඔබට සතුටු විය හැකි රැුකියාවක් හෝ තනතුරක් සොයා ගැනීම සඳහා පළමු පියවර වන්නේද අරමුණක් තබා ගැනීමය. අරමුණක් තබා ගැනීමෙන් කාළානුරූපව කුමන ආකාරයේ පියවරවල් ගත යුතුද යන්න ඔබට තීරණය කළ හැකි වනවා. අරමුණකට නාභි ගත කර තිබියදී ඔබේ පෞද්ගලික ජිවිතය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහාත් සම්පුර්ණ කිරිම සඳහා දේවල්ද ඔබට ලැබෙනු ඇත.
ඔබගේ හැකියාවන් වලට, අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් හා ඔබගේ කැමැත්තට සරිලන හා දැනට ඔබේ වෘත්තිය ස්ථානය නැවත තක්සේරුවක් ගැනීම සඳහාත් කාළයක් ගන්න. එවිට ඔබ ගැන ඔබට තවත් බොහෝ අදහස් පැමිණේවි, රැුකියා ඉඩප‍්‍රස්ථා සඳහා ඔබ තුල ඇති විවිධාංගකරණය විසින් ඔබට අවස්ථාවක් ගෙන දෙයි. රැුකියාවක් සොයද්දී ඇති වන නොසන්සුන්තාව පහ කිරිමට සඳහා ආයතන හා වෘත්තීන් පෙළ ගැස්මක් තිබිම වැදගත්ය. එමෙන්ම එය කාළය ඉතිරි කර ගැනිමටද වැදගත් වේ.

නියමාකාර සැළස්මක් තබා ගන්න
ඔබේ සිතහෙි ඇති වෘත්තිය සඳහා සඳහා ඉල්ලූම් කර එය ලබා ගැනීමට කාළ රාමුවක් සදා තබා ගැනීම වැදගත්ය. දිනකට අයදුම්පත් දෙකක්වත් අයදුම් කිරිමේ අරමුණ විසින් 2014 දී නියමාකාර රැුකියාව ඔබට ලබා ගැනීමේ ප‍්‍රගති මාර්ගයයි.

ඔබේ ජීව දත්ත වාර්ථාව අලූත් කරගන්න
ඕනෑම වේලාවක ඔබ අලූත් තනතුරකට අයදුම් කරද්දී, ඔබේ ජීව දත්ත වාර්ථාව අලූත් කිරිම සහ ඒ ඒ් වෘත්තියට ගැලපෙන සේ නැවත සැකසීම වැදගත් වේ. ඔබ යවන සෑම ජීව දත්ත වාර්ථාවක්ම නිර්මාණශීලිව සකසා යැවීම මගින් අදාලා කර්මාන්තයේ හෝ වෘත්තියේ ඔබේ දැණුම පෙන්වයි.
ඔබ යවන සෑම ජීව දත්ත වාර්ථවාක්ම වෙනස් ආකාර වලින් සකසා යවන්න, එවිට එකී තනතුර සඳහා ඉල්ලූම් කර ඇති පිරිස අතුරින් ඔබේ අයදුම් පත කැපී පෙනෙනු ඇත.

ඔබගේ ජීව දත්ත වාර්ථාව සැකසීමේදී හෝ වෙනස් කිරිමේදී ඔබ අයදුම් කරන තනතුර සහ වැඩ කිරිමට ඇති පරිසරය පිළිබඳව සලකා බැලීම වැදගත්ය. ඔබ විසින් අයදුම් කරන තනතුර පිළිබඳව සහ ආයතන පිළිබඳව ඔබ වැඩි පුර දැනගන්නා තරමට ඔබේ ජීව දත්ත වාර්ථාව සැකසීමට පහසු වනු ඇත.
ඔබේ හිතේ ඇති තනතුරක් සඳහා ඔබේ ජීව දත්ත වාර්ථාව ඕනෑම විටකදී නැවත සැකසීමේදී වෙළඳපළ පර්යේෂණයක් පැවැත්වීම විශේෂයෙන් නිර්ණය කරන අතර එය ඔබට රැුකියාව සඳහා තෝරා ගැනීමට ඇති ආයතන වලට අරමුණක් සහ නැඹුරුතාවක් තිරණය කර දෙයි. එකම තනතුර සඳහා ඉල්ලූම් කරන අනෙක් අය අතුරින් ඔබ කැපී පෙනීමට නම් ඔබේ හැකියාවන් , අදාල වෘත්තිමය අත්දැකීම් සහ ඔබ අයදුම් කරනා තනතුර ඔබට අවශ්‍ය ඇයිද යන වග විස්තර කිරිම උචිත මුලික පදය සේ තබා ගන්න.

කලින් සකසන ලද නිර්මාණ ඔබේ ජීව දත්ත වාර්ථාව තබා ගන්න
ඔබට වෘත්තිමට අත්දැකීම් ඇති ඕනෑම තනතුරක් සඳහා ඉල්ලූම් කරද්දී කලින් සකසන ලද ජීව දත්ත වාර්ථා අච්චු ඔබේ ජීව දත්ත වාර්ථාව සේ භාවිතා කිරිමේ හැකියාව පවතියි. වෙළඳ කළමණාකාර තනතුරු, ගුරු වෘත්තිගේ සිට කාර්යාලීය රැුකියාවන් සඳහාත් සහ ඕනෑම තනතුරක් සඳහාත් කලින් සකසන ලද ජීව දත්ත වාර්ථාවන් ඇත. ඔබ රැුකියාව කිරිමට කැමති වෘත්තිය ලබා ගැනීම සඳහා කලින් සකසන ලද ජීව දත්ත වාර්ථාවක් භාවිතා කිරිමෙන් වඩා වෘත්තිමය තත්වයක් ගෙනන අතර ඔබට හුරුපුරුදු නියම වෘත්තිය ලබා ගැනීම සහතික කර ගත හැක මාර්ගක් වේ.

ඔබ වඩා කැමති නිර්මාණශීලි සහ නිදහස් තනතුරකට නම්, වර්ණවත් සහ රූප භාවිතා කළ හැකි ජීව දත්ත වාර්ථාවක් සඳහා යොමු විම කදිමය. බොහෝ විට වෘත්තිමය වශයෙන් මෝස්තර නිර්මාණයේ, තාක්ෂණවේදයේ හෝ කළාවේ දී නිදහසේ වැඩකිරිමට හැකි වටපිටාවක් සකසා දෙන අතර වෘත්තකයන් හා කළමාණකරුවන් ගැනීමේදී සාමන්‍ය සැකැස්මේ ජීව දත්ත සටහන් පිළිගැනීම අවම මට්ටමේ වේ.

අන්තාර් ජාලය ඔස්සේ ඔබේ පැවැත්ම දක්වන්න
2014 දී ඔබේ සිහිනමය රැුකියාව හෝ වෘත්තිය ලබා ගැනීම සඳහා අන්තර් ජාලය ඔස්සේ ඔබේ පැවැත්ම පෞද්ගලිකව මෙන්ම වෘත්තිමය මට්ටටමේ දැක්වීම තවත් ක‍්‍රමයකි. ඔබේ හැකියාවන්, වෘත්තිමය අත්දැකීම් පෙළ ගැස්වීම සඳහාත් සහ ඔබව පෙන්නුම් කිරිම සඳහාත් වෙබි අඩවියක් නිර්මාණය කරන්න. නිවසේ සිට හෝ පළාත්බදව ඔබ කැමති රැුකියා සඳහා සේවායෝජිකයන් වෙත ල`ගා වීමට ඇති තවත් එක් මාර්ගයකි ඔබගේම වෙබ් අඩවිය. වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබේ හැකියාවන් සේවායෝජිකයින්ට දැක්වීම පමණක්ම නොව තව බොහෝ කාරණා ඔවුනට විදහා දක්වයි සහ ඔබ පවතින වාතාවරණයේදී වෙඞ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබේ පැවැත්ම දැක්වීමෙන් ඔබ ඒ පිළීබඳව සාවධාව සිටින බවත් ඔබ ඔවුන්ට දැණුම් දෙනවා.

ඔබට වෙබ් අඩවියක් තිබේන විටක, එය ඔබේ වෘත්තිමය තත්වය විදහා දක්වන අතර සේවායෝජිතයින් හට ඔබට කිහිප ආකාරයකින් ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙන අතර එවිටම ඔබ ගැන වැඩි දුර අධ්‍යනයක්ද ඔවුනට සිදු කළ හැක. වැඩි වශයෙන්, ඔබ අතීතයේදී සිදු කරන ලද ඔනෑම නිර්මාණයක් මේ හරහා ඔබට පෙන්වීමට පු`ඵවන් අතර ඔබව රැුකියාව සඳහා ගැනීමට කැමති සේවායෝජිකයින් වෙත ඔබේ වැඞ් දියුණු කරන ලද ජීව දත්ත වාර්ථාවද හුවමාරු කර ගැනීමේ හැකියාව සැළසේ.

බේදා ගැනීම සඳහා දත්ත සටහනක් සකසන්න
ඔබේ වෘත්තිමය වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ අන්තර් ජාලය හරහා ඔබේ දත්ත සටහනක් බේදා තැබිමෙන් අනෙක් අයදුම්කරුවන්ට වඩා ඔබව සේවායෝජිකයන් අතර කැපි පෙනෙනු ඇත. කෘතීන්, මෝස්තර වැඩ, ලිපි ගොනු හෝ ඉදිරිපත් කිරීම් ( චරදවැජඑිල ාැිසටබ අදරනල ච්චැරි දර චරුිැබඒඑසදබි * වැනි ඔබ විසින් පෙර සිදු කල කාර්යයන් පෙන්නුම් කරන්න. මෙමගින් ඔබ කැමති තනතුර සඳහා ඔබේ විශ්වාසභාවය හා සුදුසුකම් ඔප්පු කර දක්වයි.

කළා මාධ්‍යයෙන්, ගුරු වෘත්තියෙන් හෝ වෙළඳ කළමණාකාරිත්වයෙන් ඔබේ වෘත්තිය සොයනවා නම්, වැඩි කාර්යයන් ප‍්‍රමාණයක් ඔබේ දත්ත සටහන් මගින් පෙන්නුම් කිරිමේදී පහසුවෙන්ම අ`ඵත් රැුකියා අවස්ථාවන් උදා කර ගත හැකිය.

ප‍්‍රදේශියව හා අන්තර් ජාලයේ ඇති තනතුර සඳහා ඉල්ලූම් කරන්න
ඔබේ ජීව දත්ත වාර්ථාවේ, වෙබ් අඩවියේ සියලූ කටයුතු සිදු කළ අවසන් වු පසුව, ඔබ කැමති වෘත්තිය සඳහා වෘත්තීන් සෙවීමේ නිරත විය හැකිය. ලංකාව පුරාම ව්‍යාප්තව ඇති ඔබට ගැලපෙන රැුකියාවක් සොයා ගැනීමට ජාල ගත වීමෙන් හා ඔබේ ඥතින්ගේ යොමුවෙන්, මිතුරන්ගෙන් හෝ ව්‍යාපාරික සබධතාවයන්ගෙන් සාවධානව සිටින අයගෙන් ඔබට පෞද්ගලිකව ආරම්භයක් ගත හැකි වෙයි. දැනට පවතින තොරතුරු තාක්ෂණයේ, ගුරු වෘත්තීන්ගේ හෝ කාර්්‍යාලීය රාජකාරීන් නුවරින් හෝ කොළඹ ප‍්‍රදේශිකව හෝ අන්තර් ජාලය හරහා නිවසේ සිටම ඔබට සෙවිය හැක.

අන්තර් ජාලය පරිහරණය කිරිමෙන් රැුකියා සමාජ වෙබ් අඩවීන් සහ සෙවුම් උපකරණ මගින් ශ‍්‍රී ලංකාව තුල දැනට පවතින වෘත්තීන් සෙවීම සිදු කළ හැකිය. වරක් ඔබ අන්තර් ජාලය හරහා රැුකියාක් සෙවීමේදී ඔබගේ සකසා අවසන් කරන ලද ජීව දත්ත වාර්ථාවන් යොමු කළ හැකිය. ඔබ කැමති වෘත්තීන් සඳහා තනි තනි වශයෙන් මෙහිදී යොමු කළ හැක. ඔබ අන්තර් ජාලය මගින් රැුකියාන් සොයද්දී ඔබගේ ජීව දත්ත වාර්ථාවේ විවිධ පිටපත් අනාගත අවශ්‍යතාවන් සඳහා සුරකිව තබා ගැනීමටද පුඵවන.

නියම රැුකියාවක් සොයා ගැනීම උදේසා ඔබ විසින් දක්වන උනන්දුව සහ කාළය ඔබට දිර්ඝ කාළිනව ප‍්‍රයෝජනවත් වේ. ඔබේ සිතැගි පරිදි වෘත්තියක් සොයා ගැනීම සඳහා වෙනස් ආකාරයන්ගේ ජීව දත්ත වාර්ථාවන්ද, අන්තර් ජාලය ඔසේසේ ඔබේ පැවැත්ම දැක්වීමෙන්ද සහ ඔබගේම වෙබ් අඩවිය මගින් ද රැුකියාක් සඳහා ඔබට ඇති අවස්ථාව වැඩි කරයි.

Facebook Comments
Receive Updates

No spam guarantee.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close