රැකියා සහ සේවා

නියමාකාර ජිව දත්ත සටහනක් සකසා ගැනීම

ශ‍්‍රි ලංකාව තුල රැුකියාවක් සොයා බැලීමේදී කළමාණාකාරීත්වයේ අවධානය දිනා ගත හැකි වන ලෙස ඔබ විසින් නියමාකාර ජීව දත්ත සටහනක් සැකසීම සිදු කළ යුතුය. පහත ඇති පියවරයන් නිසියාකාර ලෙස අනුගමනය කිරිමෙන් ඔබ කැමතිම රැුකියාව සෙයා ගැනිමට පහසුවන බව ඔබට තේරුම් යනු ඇත. ඔබව නිසි පරිදි සරළව දැක්විම මගින් කොළඹ ඇති රැුකියා ඇබෑර්තු සොයා ගැනිම එතරම් අසීරු කටයුත්කත් නොවේ.

ඔබේ නම
ජීව දත්ත සටහනේ ඉහළින්ම ඔබේ නම සම්බන්ධකර ගත හැකි දුරකථන අංකයක් සම`ග සටහන් කළ යුතු වේ. එමගින් ඔබේ දත්ත සටහන කියවන ඕනෑම අයෙකු ඔබ කවරෙකුදැයි හා ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නේ කෙසේදැයි දැන සිටියි. රැුකියාව සඳහා ඔබව තෝරාගෙන ඇති විටක ඔබේ පෞද්ගලික දත්තයන් කළමණාකාරීත්වට සොයා ගැනීමට අපහසු වුවහොත් ඔවුන් ඔබේ ජීව දත්ත සටහන නොසළකා හරිනු ලැබෙයි.

එමෙන්ම ඔබේ නම ප‍්‍රියකරු ලෙස කියවීමට පහසු පරිදි සඳහන් කළ යුතුය. ඔබේ ජිව දත්ත සටහන පළමුව දැකීමෙන් එය ප‍්‍රියතාවයක් ඇති වන ලෙස සකසා තිබිමෙන් වැඩි දුර අවධානයට ලක්විමට ඇති අවස්ථාව වැඩිය. එතරම් උනන්දුවකින් සකසා නොමැති ඕනෑම දෙයක් ඉවත දැමිමට ඔවුන් පැකිලෙන්නේ නැත.

ඔබේ අධ්‍යාපනය
ඔබේ ජීව දත්ත සටහනේ ඔබ ලබා ඇති උසස් අධ්‍යාපනයන් ලැයිස්තු ගත කළ යුතුය. එහිදි ඔබේ උසස්ම අධ්‍යාපන තත්වය කුමක්දැයි අදාල නොවේ. ඔබට ඇති ඉහළම උපාධිය අනෙකුත් ඒවා සටහන් කිරිමට ප‍්‍රථම සටහන් කළ යුතුය. ඔබ නිසි පරිදි ජීව දත්ත සටහන ලැයිස්තු ගත කර ඇත්නම් කළමාණාකාරීත්වයට ඔබ කෙතරම් කල් අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත්තද යන්න වහා වැටහේ.
ඔබ විසින් උසස් අද්‍යාපන උපාධින් සියල්ල එක්වර ලැයිස්තු ගත කර අවසන් කළ යුතුය. පසුව ඔබට උසස් අධ්‍යාපනික ඩිප්ලෝමාවක් ඇත්නම් එය වෙනම සඳහන් කරන්න. ඔබේ ජිව දත්ත සටහනින් ඔබ කෙතරම් බුද්ධිමත් දැයි ඔබ විසින් පෙන්නුම් කිරිම සිදු කළ යුතුය. තාක්ෂණික සහ කාර්යාලීය රැුකියාවන් සඳහා විවිධ ස්ථරයන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සැපිරිය යුතු අතර සහ ඔබ විසින් සියලූ දෙනා හටම ඔබේ හැකියාවන් පෙන්වීමට සමර්ථ විය යුතුය.

ඔබේ පළපුරුද්ද
ඔබේ අධ්‍යාපන තත්වයන්ට වඩා බොහෝ සෙයින් ඔබේ පළපුරුද්ද වැදගත් වේ. බොහෝ විට යම් ඇබෑර්තුවක් පිරවීම සඳහා පළමුව පළපුරුද්ද පිළිබඳ විමසා දෙවනුව ඔවුන් ඔබගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් පරික්ෂා කරයි. ඔබ විසින් ඔබේ පළපුරුද්ද ලැයිස්තු ගත කිරිමේදී ඔබ විසින් සිදු කළ සියලූ රැුකියාවන් හි පළපුරුද්ද සඳහන් කිරිමට වග බලා ගන්න. සමහර රැුකියාවන පිළිබඳ ඔබ සෑහීමකට පත්ව නොසිටියද එය සඳහන් කිරිමෙන් ඔබ ඉල්ලූම් කිරිමට ප‍්‍රථම යම් පළපුරුද්දක් ලබා ඇති බව අ`ගවන්න.

කළමණාකාරීත්වය ඔබේ රැුකියා පළපුරුදු පිළිබඳ විමසා බලද්දී ඔවුන් විසින් යම් ආදර්ශයක් ඇති බව හඳුනා ගනියි. ඔබේ සමහර පැරණි රැුකියාවන් අවශ්‍ය නැතැයි ඔබ සිතුවද කළමණාකාරීත්වය විසින් එය අගේ කොට සළකයි. ඔබේ පළපුරුද්දු ලැයිස්තුව සැකසීමේදී එය කාලානුක‍්‍රමිකව සෑදීමට වග බලා ගන්න. එවිට බලන්නන් හට නිවැරදි අධ්‍යනයක් ඔබේ පළපුරුද්ද පිළිබඳව ලබා ගත හැකිය.

ක‍්‍රියාකාරකම්
ඔබේ ජීව දත්ත සටහනේ ක‍්‍රියාකාරකම් සහ ලැදිකමක් දක්වන අංශයන් සඳහන් කිරිමේදී ඔබ කැමති සියලූ දේ සඳහන් කරන්න. බොහෝ කළමණාකාරිත්වයන් මට ඔබ කාර්යාලයෙන් බැහැරව සිදු කිරිමට කැමති දෑ පිළිබඳව දැන ගැනිමට කැමැත්තක් තිබේ. එමෙන්ම ඔබට ඇති අනෙකුත් නිපුණතාවයන් කුමක්ද කියාද එයින් කියා පායි. ඔබේ අනෙකුත් ක‍්‍රියාකාරකම් එතරම් අවශ්‍ය නොවේ යැයි ඔබ සිතුවද සමහර විටක එය බොහෝ ප‍්‍රයෝජනවත් වන අවස්ථාවන් වේ.

අනුබද්ධ කිරිම
ඔබේ අනුබද්ධ කිරිම් ලැයිස්තු ගත කිරිමේදී ඔබ සම්බන්ධ වු සියලූ දේ නිවැරදිව සටහන් කිරිමට වගබලා ගන්න. ඔබේ වෘත්තිය නිවැරදිව කරන්නේ කෙසේදැයි යන්න පිළිබඳව ඔබව දැණුවත් කිරිම සඳහා වු විවිධ වෘත්තිය ආයතන ඕනෑතරම් තිබේ. එමෙන්ම ඔබේ කළමණාකාරිත්වය එම ආයතනයන් එකක හෝ සමාජිකත්වය දරණු ඇත. මෙම සම්බන්ධතාවය ඔබේ සම්මුඛ පරික්ෂණයෙදී ඔබට වැදගත් වේ. එමෙන්ම ඔබට බඳවා ගත්විට ඔබෙ සම්බන්ධතා ඔවුන්ගේද සම්බන්ධතා බවට පත්වීම නිසා එවැනි බොහෝ ආයතනයන්ගේ සමාජිකත්ව දැරිම ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයටද වාසියක් ගෙනදීම ඔබේ සුභසිද්ධයට බලපායි.

ප‍්‍රකාශණයන්
ඔබ තොරතුරු තාක්ෂණික අංශයෙන් හෝ කාර්යාලිය රැුකියාවක නිතරවන විටක ස`ගරවන් වල ඔබ විසින් ලිපි පළ කිරිමට හැකියාව ඇත්නම් යෝග්‍ය වේ. එමෙන්ම ඔබ සඳහා ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා පරිගණක ප්‍රෝගෑම් ලිවිමට හැකිනම්ද වඩා යෝග්‍යය. ඔබ විසින් අතීකයේදී සිදුකරන ලද ප‍්‍රකාශණයන් ඇතුලත් ලැයිස්තුවක්ද ඇතුලත් කළ යුතු වේ. ඒවා කාළක‍්‍රමිකව ඇතුලත් කිරිමට වගබලා ගන්න.
කළමණාකාරීත්වය මෙම ප‍්‍රකාශණ පිරිබඳ සොයා බැලිම් සිදු කර පරිගණක ප්‍රෝගෑම් හි පිටපතක්ද ඉල්ලා සිටිය හැකිය. ඔබේ සම්මුඛ පරික්ෂණය ඔබේ ප‍්‍රකාශණයන් මත සිදු කිරිමේදී කළමණාකාරීත්වය ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය සඳහා ඔබට නිර්මාණය කළ හැකි දෑ පිළිබඳව උනන්දුවෙන් පසුවෙයි.
ව්‍යාපාරයක් සඳහා ඔබව වත්කමක් ලෙස පෙන්නුම් කිරිමට ඔබ සමත් විය යුතුය. අනෙක් අය සිදු කර ඇති ප‍්‍රකාශණයන් ඔබ විසින් සිදු කර නොමැති විටකදී ඔබට එය සිදු කළ නොහැකි වේ. ඔබේ ප‍්‍රකාශණයන් කළමණාකාරීත්වය විස්මයට පත් කිරිමට සමත් වන අතරම තවද එයින් ඔබට වැඩි සම්මුඛ පරික්ෂණයන් ගණනකට සහාභාගී වීමේ අවස්ථාවද උදා කර දෙයි.

සෝදුපත් බැලීම
ඔබේ ජීව දත්ත සටහන යම් අයෙකුට ඉදිරිපත් කිරිමට ප‍්‍රථම ඔබ විසින් කිහිප වරක් සෝදුපත් පැලීම සිදු කළ යුතුය. බොහෝ අය යම් අත්වැරදීම් සිදු කරන අතර ඔබ එලෙස සිදු නොකිරිමට සැළකිලිමත් වන්න. කළමණාකාරීත්වය මෙම අත්වැරදීම් මතකයේ තබා ගන්නා අතරම ඒ නිසාම ඔබට සම්මුඛ පරික්ෂණයන් සඳහා කැඳවුම් නොලැබී යයි.
ඔමෙන්ම ඔබේ ජීව දත්ත සටහන අනෙක් අයට පෙන්වන්න. එමගින් එය පහසුවෙන් කියවීමට හා එහි යම් පැටලිලි සහගත තත්වයක් ඇත්දැයි ඔබට දැන ගැනීමට පිළිවන. කිහිප වතාවක් එලෙස සෝදු පත් බැලීමෙන් අනතුරුව ඔබේ ජීව දත්ත සටහන නියමාකාරයෙන් ඇතැයි ඔබට සහතික විය හැකිය.

ඉහත ඇති සෑම පියවරක්ම ඔබ කැමතිම තොරතුරු තාක්ෂණික හෝ කාර්යාලීය රැුතියාවක් ඔබට ල`ගා කර ගැනිමේ අවස්ථාව උදා කර දෙයි. ඕනෑම වේලාවක ඉදිරිපත් කළ හැකි ජීව දත්ත සටහනක් ඔබ ලග තිබේන අතරමඑ ය නියමාකාරයෙන් යාවත්කාලීන කර තිබීමද වැදගත්ය. මෙම පියවරයන් නිසි පරිදි ක‍්‍රියාත්මක කල විට ඔබේ ප‍්‍රියතම රැුකියාව ලබා ගැනීම එතරම් අපහසු කාර්යයක් නොවේ.

Facebook Comments
Receive Updates

No spam guarantee.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close