රැකියා සහ සේවා

ඔබගේ ජීව දත්ත සටහන යාවත්කාළින කර තැබීම සඳහා හේතූන් 8

ඔබ දැනට නියැලෙමින් සිටින වෘත්තියෙන් එබ සැහීමකට පත්වීම යනු ඔබේ ජීව දත්ත සටහන යාවත්කාළින කර තැබිම නුසුදුසු යැයි නොකියවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබට එය දැන් අවශ්‍ය නොවනු ඇත. කෙසේ වෙතත් එබ දැනට ශ‍්‍රි ලංකාව තුල රැකියාවක් සොයා නොබලන නමුදු ඔබගේ ජීව දත්ත සටහන යවත්කාළින කර තැබිය යුතුවේ. රැකියා ඇබෑර්තූන් කොයි මොහොතේ ඉදිරියට ඒ දැයි ඔබ නොදනින අතර හෝ ඔබගේ ක්‍ිව දත්ත සටහන කුමන මොහොතක අවශ්‍ය වේදැයි ඔබ නොදනියි.

යාවත්කාළින කිරිමේ කාර්යයන්
තොරතුරු තාක්ෂණික රැකියා බොහෝ සේ වෙනස් වු ආකාරයන්ගෙන යුක්ත වු කාර්යන් සහ ව්‍යාපෘතීන් වේ. ඔබ විසින් වර්ෂය තුල ව්‍යාපෘතින් තුනක් හො ඊට වා වැඩි ගණනක වැඩ කළ යුතුවේ. එම ව්‍යාපෘතීය අවසන් වු වහාම ඔබේ ජීව දත්ත සටහන යාවත්කාළින නොකිරීම මගින් එම ව්‍යාපෘතියේ ඔබ විසින් සිදු කළ කාර්යය මතක් කර ගැනීමට ඔබට සැහෙන වෙහෙසක් දැරිමට සිදුවන අතර විශේෂයෙන්ම අවුරුද්දකට වැඩි කාළයකට පෙර ව්‍යාපෘතියකදි මෙය තරමක් අමාරු කාර්යයක් වේ. ඒ වෙනුවට කාර්යය අවසන් වු සැණින එය සටහන් කර තැබීමෙන් ඔබේ මතකය මත තවදුරටත් ඔබට යැපීමට සිදු නොවේ.

විශේෂණයන් ඇතුලත් කිරිම
කොළඹ සහ අනෙකුත් ප‍්‍රදේශයන්ගේ ඔබ විසින් රැකියාවක් සෙවිමට සිතද්දී ඔබ සතු විශේෂතයන් ඇතුලත් කර තැබීම මගින් එබට පිරිස් අතුරින් කැපී පෙනිමට හැකියාව ලැබේ. නියම දත්තයන් සහ සංථාලේඛන භාවිතා කරන්න, නිදසුනක් ලෙස ’සැපයුම්කරුවන් වෙනස් කිරිමෙන් ඩොලර්ස් 450ක් ඉතිරි කර ගන්න‘ හෝ ‘ඵලදායීතාවය සියයට 17කින් වැඩි කර ගන්න‘. මෙම තොරතුරු මගින් ඔබේ ජීව දත්ත සටහන වැඩිදියුණු කිරිමට සමර්ථ වන අතර සහ ඔබේ ජීව දත්ත සටහන සකසා අවසන් වු විට එම විශේෂණ මතක තබා ගැනිමටද පහසුවේ.

තොරතුරු ආවර්ජනය
ඔබ විවිධ ආයතනයන් හි සේවය කිරිමේදී ඔබට උසස් වීම් හෝ පංති සාමාර්ථයන් ලැබීමට පිළිවන. මෙම තොරතුරු ඔබගේ ජීව දත්ත සටහනේ නිවැරදි දිනය හා අනෙකුත් තොරතුරු සම`ග ඇතුලත් කිරිමට වගබලා ගන්න. කාළය ගත විමත් සම`ග ඔබට ලැබුණු උසස් වීම හෝ පංතී සාමර්ථය මොන කාළයේ නිශ්චිත ලෙස ලැබුණේද යන්න ඔබ මතක තබා ගැනීමට අපෝහොසත් වනු ඇත. එම නිසා එම අවස්ථාවේදීම ඔබේ ජීව දත්ත සටහන යාවත්කාළින කිරිම මගින් නිසි තොරතුරු එහි අඩංගු කිරිම පහසුවක් වේ.

උසස්වීම් සඳහා යොමු කරන්න
ඔබේ වර්ථමාන ආයතනයට ඔබ ප‍්‍රියතාවයක් දක්වයි නම් තවත් ඉදිරි අව්සථාවන් සඳහා තවත් බෙහෝ පියවරයන් සිදු කිරිමට තිබේ. ආයතනය විසින් අවස්ථාවන් ලැයිස්තු ගත කල සැණින් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට ඔබ විසින් සුදානම් වී සිටිය යුතුය. ඔබේ ජීව දත්ත සටහන යාවත්කාළින කර තැබීමෙන් එලෙස ක්ෂණිකවම ඔබේ ජීව දත්ත සටහන මානව සම්පත් කළමණාකරන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යෑවිමට පිළිවන. ඔබගේ ජීව දත්ත සටහන සැකසීමට සිදු වී ඇත්නම් එය යොමු කිරිම සඳහා අතිරේක දින දෙක තුනක කාළයක් වැයවෙනු ඇත. ක්ෂණික යොමු කිරිම මගින් ඔබ එම තනතුර සඳහා වැඩි සැළකිල්ලක් දක්වන බව පෙන්විය හැකිය.

අමතර කාර්යයන් සොයා ගන්න
අමතර කාර්යන් සොයා ගන්න, නිදසුනක් ලෙස අමතර තොරතුරු තාක්ෂණික වෘත්තියක නියැලීම මගින් ඔබගේ ජීව දත්ත සටහනේ අගයද ඉහළ දමන අතරම ඔබට අමකර ආදායමක්ද ගෙන එයි. යාවත්කාළින කරන ලද ජිව දත්ත සටහනක් තබා ගැනීම මගින් ඔබට මෙලෙස අමතර වෘත්තීන් පිළිබඳ දැන ගැනීමට ලැබීමත් සම`ගම ඒ ඉල්ලූම් කිරිම පහසුවේ. ඔබට එම අවස්ථාවේදී ඔබගේ ජීව දත්ත සටහන යාවත්කාළින කර සිටිමට සිදුවිම මගින් සිදුවන ප‍්‍රමාදය හේතුවෙන් එය අන් අයකු සතුවිමට ඇති ඉඩ ප‍්‍රස්ථාව වැඩිය.

අළුත් නිර්දේශයන් ඇතුලත් කරන්න
ඔබ විසින් කුමන කාළයක රැුකියාව සඳහා ඉල්ලූම් කළද ඔබේ සේවායෝජයකයින් විසින් නිර්යෙන් පිළිබඳ ඔබෙන් අසා සිටිය හැකිය. එමනිසා ඔබට අවශ්‍ය නිර්දේශයන් කලින්ම සඳහන් කර තැබිම යෝග්‍ය වේ. යම් කාළයක් ඔබ අයෙක් සම`ග ක‍්‍රියාකිරිමේදී ඔබගේ නිර්දේශිත ලැයිස්තුවට ඔහුව ඇතුලත් කර හැකිදැයි විමසා සිටින්න සහ සම්බන්ධ කර ගත හැකි තොරතුරුද අසා දැන ගන්න. ඔබට යම් අවස්ථාවකදි එලෙස නිර්දේශිත නාමයන් අව්‍යශ වු විටක එය ඔබ සතුව තිබේ.

අවස්ථාවන්ගේ වාසිය ලබා ගන්න
අළුත් රැකියාවක් අවශ්‍ය විටක පමණක් ඔබට ඔබගේ ජීව දත්ත සටහන උවමනා නොවේ. ස්වේච්චා අවස්ථාවන් සඳහාද යම් අයෙකු ඔබව විශේෂ පිළිගැනිමක් සඳහා යොමු කිරිමේදි හෝ ඔබට සම්මන්ත‍්‍රණයකදී ආමන්ත‍්‍රණය කිරිමට අවශ්‍ය වු විටකදී ද ඔබට ඔබගේ ජීව දත්ත සටහන අවශ්‍ය වනු ඇත. එවැනි අවස්ථාවන් වලදී කලින් මෙන් සම්පුර්ණ වශයෙන් යාවත් කාළින කිරිමක් අවශ්‍ය නොවුනද ඔබට සාමාන්‍ය යාවත්කාළින කිරිමක් මගින් වුවද යොමු කළ හැකිවේ.

අළුත් රැකියාවන් සඳහා ඉල්ලූම් කරන්න.
අවසානයේදී ඔබට ඔබගේ ජීව දත්ත සටහන යාවත්කාළින කර තැබිය යුත්තේ දැන්වීමක් මගින් ඔබ සිහින මවමින් සිටි රැකියාව යම් මොහොතක පැමිණිය හැකි නිසාය. දැනට ඔබ නිරතව සිටින වෘත්තිය ඔබට සතුට රැගෙන එන මුත් ඊට වඩා හොඳ අවස්ථාවක් කොයි මොහොතේ පැණ නැගිය හැකිදැයි ඔබ දන්නේ නැත. සමහරක් ඒවා වැඩි ටගවිමක් සමගද, වැඩි අත්තිකාරම් සමගද හෝ සාමාන්‍ය වෙනස් කිරිම් මගින් සිදු විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවන් වලදී ඔබගේ යාවත්කාළින කරන ලද ජීව දත්ත සටහන ඔබ ලග තිබිය යුතු අතර එමගින් ඔබට ඉක්මණින් ඒ සඳහා ඉල්ලූම් කළ හැකිවේ.

ඔබගේ ජීව දත්ත සටහන යාවත්කාළින කිරිමට රැකියාවක් ලැබේන තුරුම සිටිය යුතු නොවේ. එක් එක් කාර්යන් අවසන් වු වහාම එලෙස ඔබගේ ජීව දත්ත සටහන යාවත්කාලීන කිරිම මගින් නිවැරදි තොරතුරු ඇතුලත් කිරිම සහතික කර ගත හැකි අතර සහ එලෙස සිදුකිරි මගින් අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවකදී ඔබට ජීව දත්ත සටහන නොපමාව ඉදිරිපත් කළ හැකිය. විනාඩි කිහිපයක් ගත කොට වරින් වර සිදු කර යාවත් කාළින කිරිම මගින් එක්වර දිනක් හෝ දෙකක් පමණ වැය කරන කාළය ඉිතිරි තර ඔබට පහසුවක් සළයසි.

Facebook Comments
Receive Updates

No spam guarantee.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close