රැකියා සහ සේවා

ශ‍්‍රි ලංකාවේ වෙළඳ සේවක ඇබෑර්තු පිළිබඳ මග පෙන්වීමක්

ඔබ ශ‍්‍රි ලංකාව තුල රැකියාවක් සොයයි නම් සතුටින් දන්වා සිටින්නේ ඕනෑතරම් රැකියා ඇබෑරිතු සහ කුඩා රැකියාවන් සොයා ගැනීමට හැකි බවයි. මෙවැනි කුඩා රැකියාවන් සුලබව පවතිනුයේ පවතින ඇබෑර්තු හිගය නිසාය.

නිරන්තරයෙන් මෙවැනි රැකියා වලින් මිනිසුන් ඉවත් වන හෙයින් ඇබෑර්තු සෑම වේලාවකම පිරවිය යුතුව තිබේ. වැඩිපුරම මෙවැනි රැකියාවන් සඳහා අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ අත්දැකීම් අවශ්‍ය වන නිසාවෙන් ඔබේ ඉල්ලූම්පත දුන් සැණින් රැකියාව ලබා ගැනිමේ වාසිය නිරන්තරයෙන් ඔබට හිමිවේ. කොළඹ සහ නුවර රැකියා ඇබෑර්තු මේ මොහොත වන විටත් සමානව තිබේ. පසුගිය අවරුදු කිහිපය තුල උච්චාවචනය වන වෙළඳ ආර්ථික රටාව තුල මෙය හොඳ සංඥාවක් නිකුත් කරයි. ඔබ විසින් සැළැකිල්ලක් දක්වන වෙළඳ සේවක ඇබෑර්තු පිළිබඳ යම් අවධානයක් යොමු කර බලමු.

විකුණුම් සහාකර
වාණිජයමය වෘත්තියන් වෙත පැමිණිමේදී වෙළඳ සහාකාර බොහෝ විට ඇති පොදු රැකියා ඇබෑර්තුව වේ. මකින්සාදයත් මෙය ලබාගැනීමට පහසුම රැකියාව බවට පත්ව තිබේ. ඔබ සේවය කරන වෙළඳ සැළ අනුව ඔබේ වගකිම් වෙනස් වීමක් සිදුවේ. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ විට ඔබගේ වෘත්තිය වනුයේ නිරන්තරයෙන් මුදල් සංසරණය විම සිදුකිරිමත්, ගණුදෙණුකරුවන් විසින් මිලදි ගත් භාණ්ඩ ඇසුරුම් කර දීමත් භාණ්ඩ මිලදී ගැනිම සඳහා ගණුදෙණුකරුවන් විවිධ භාණ්ඩ සොයා දීමට උපකාර කිරිමත්ය. ඔබ නිරතුරුවම මහජනතාවත් සම`ග ගණුදෙණු කිරිම සිදු කරන බැවින් නිතරම සිනහා මුසු මුහුණින් සහ ඔබේ හැකි උපරිමයෙන් කටයුතු කළ යුතුව තිබේ. විකුණුම් සහයක තනතුර සඳහා අයදුම් කරන්නන් සඳහා හොඳ පෞරෂත්වයකින් යුතු නිපුණතාවයන් තිබිය යුතු වේ. ඔබ විසින් උදව් සපයන ගණුදෙණුකරුවන් හට ආචාරසම්පන්න සහ උපකාරශිලිත්වයෙන් ඔබ යුතු විය යුතුය.

පාරිභෝගික සේවා නියෝජිත
සියලූ වාණිජමය වෙළඳසැල් හි වෙළඳ සැලෙන් පිරිභෝගිකයන් මිලදි ගත් භාණ්ඩ නැවත භාර දීම හෝ මාරු කිරිමේ පාර්භෝගික සේවා අංශයක් පවතියි. තවද සමහර පාරිභෝගිකයන් හට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරිමට මෙම අංශය උපයෝගි කර ගනියි. බොහෝ විට මෙම පාරිභෝගික සේවා අංශයට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් හොඳ මනෝභාවයකින් නොසිටියි, එම නිසාම පාරිභෝගික සේවා නියෝජිතයන් දැඩි ඉවසීමකින් සිටිම වඩා වැදගත් වේ. ඔබ විසින් පාරිභෝගිකයන්ගේ සැළකිල්ල පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කර කෙසේ හෝ ඔවුන් වෙළඳ සැලෙන් පිටව යන මොහොතේදී තෘප්තිමත් ලෙස තැබිය යුතු වෙනවා. සමහර අවස්ථාවන් වලදි මෙය අමාරු කාර්යයක් වුවද ඔබ විසින් නිරන්තර උත්සහායේ යෙදිය යුතු වේ. තවද මෙම අංශය මගින් පාරිභෝගිකයන්ගේ දුරකථන ඇමතුම් වලටද පිළීතුරු සැපයීමේ මධ්‍යස්ථානය බවටද පත්වේ. දුරකථන සංවාදයන් හා වෙළඳසැලේ සිටින පාරිභෝගිකයන් යන වර්ග දෙකත් සම`ගම එක්වර ගණුදෙණු කිරිම අපහසු කාර්යයක් වේ. නමුදු සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඔබට මේ දෙවර්ගය සම`ගම එක්වර ගණුදෙණු කිරිමට සිදුවේ. එමනිසා ඔබ බහුවිද නිපුණතාවයෙන් යුතු වීම වඩා වැදගත්වේ.

කළමණාකරු
මෙය ඇතුලත්විමේ ස්ථරයේ තනතුරක් නොවේ. මේ සඳහා පළපුරුද්ද මෙන්ම පුහුණුවිම් අවශ්‍ය වන්නේ ඔබ විසින් සේවකයින් බඳවා ගැනීම සහ ඉවත් කිරිම, මුදල් ගණනය කිරිම, සේවකයින් සඳහා කාර්යය සටහන් සැකසීම සහ අනුයුක්ත කිරිම වැනි ක‍්‍රියාවලීන් නිසාය. කෙනෙකුට කළමකාරුවෙකු විය හැකි මුලීක මාර්ග දෙකක් වේ. බොහෝ ආයතනයන් හි කළමණාකාරීත්ව පුහුණු වැඩමුළු ඇති අතර ඔබට ඒ සඳහා ඉල්ලූම් කළ හැකිවේ. වෙළඳ සැළ විසින් ඔබට කළමණාකරුවකු වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ මුලික ඉගැන්වීම් සිදු කරන අතර ඔබගේ පුහුණුව අවසන් වු විට ඔබට වේතනයන් හිමිවීම සිදුවේ. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි පුහුණු වැඩමුළු සඳහා ඇතුලත්වීමට බොහෝ විට ලැයිස්තුවේ සිටිමට සිදුවේ. අනෙක් ක‍්‍රමය නම් ඔබට කළමණාකරුවෙකු වීම සඳහා ඔබට වෙනත් වෙළඳ සැලක කළමණාකරුවෙකු වශයෙන් ඇති පළපුරුද්දය. ඔබට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තිබ්නම් ඔබට පහසුවෙන්ම කළමණාකාර තනතුර ලැබෙනු ඇත.

නඩත්තු සහායක
නඩත්තු සහායකයෙකු වශයෙන්වෙළඳ සැලේ මුලික සනීපාරක්ෂිත තත්වය තබා ගැනිමේ වගකීම දරන්නෙකු වේ. මෙම වෘත්තියේ විශාල වශයෙන් වෙනස් වු වගකිම් පවතියි. නිදසුනක් ලෙස ඔබට වෙළඳ සැලේ කැඩුණු යන්ත‍්‍රයන් නැවති සැකසීම සඳහා වන කාර්මික දැණුමද තිබිය යුතු වෙනවා. නමුදු මුලික වශයෙන් ඔබේ කාර්යය බිම සේදීම සහ කුණු ඉවත් කිරිම ලෙස දැක්විය හැකිය. මේ සඳහා මුලිකවම පිරිමි පිරිස් අයදුම් කරන අතර ඒ සඳහා වැඩිපුර කායික ශක්තිය අවශ්‍ය වන හෙයිනි. විශාල ඉවල තල ද්‍රව්‍ය සිහිත බෑග් වර්ග එසවීම සඳහා එලෙස කායික ශක්තිය වඩා අවශ්‍ය කරයි.

ගබඩා සහායක
බොහෝ විට ගබඩා සහායකයින් හමුවන්නේ වශාල භාණ්ඩ විකුණුම් සිදුකරන විශාල වෙළඳසැල් වලය. තවද මෙහිදි භාණ්ඩ බෑම පිළිබඳවද සැළිකිලිමත් විය යුතු වේ. මෙම භාණ්ඩ බෑමෙන් පසු එකී භාණ්ඩ නිසි පරිදි ස්ථාන ගත කිරිම සිදු කළ යුතු වන අතර එය නුදුරු දිනකදි සොයා ගැනිමේ පහසුව පරිදි. ගබඩා සහයකයින් විසින් පාරිභෝගිකයින් විසින් මිලදි ගත් පසු විශාල භාණ්ඩ ඉදිපසට ගෙන දිමද සිදුකළ යුතුව ඇත. තවදඑ ම භාණ්ඩ ආරක්ෂාකාරී සහිතව තම වාතවදඑ ම භාණ්ඩ ආරක්ෂාකාරී සහිතව තම වාහනයට පැටවීම සිදුකිරිමටද උදව් උපකාර කිරිම වගකීසක් බවට පත් වේ. නැවත වතාවක් මෙම වෘත්තිය සඳහා බර එසවිම සඳහා අවශ්‍ය කරන ශක්තිය උවමනා කෙරෙයි. බඩු බෑම සඳහා විශාල කාය ශක්තියක් අවශ්‍ය කරන අතර ඒ සඳහා වැඩි පුර සුදුසුකම් ඇත්තේ පිරිමි පාර්ශවයන් හටය.

තොග ගැනීමේ පුද්ගලයන්
ගබඩා සංකීර්ණයේ සිට වෙළඳසැලේ විකිණිම සඳහා අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය නිසිපරිදි විගනනය කර ගැනිම අදාල කාර්යය වේ. තවද විකිණිමට ඇති භාණ්ඩ යටින් එහි මිල සඳහන් කිරිමද අදාල වේ. කුඩා ස්කෑන් යන්ත‍්‍රයන් හා ප‍්‍රින්ට් යන්ත‍්‍ර ආශ‍්‍රයෙන් මේ කාර්ය සිදු කිරිම සිදුවේ. මෙය මුලික ඇතුලත්විමේ වාත්තියක් වේ.

Facebook Comments
Receive Updates

No spam guarantee.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close