දේපළ

නිවාස හිමිකරුවන්ගේ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

ශ‍්‍රි ලංකාව තුල දේපළ කුළියට ලබා දීමේදී කුළි නිවැසියන් හට හිමි උල්ලංගනය කළ නොහැකි යම් අයිතිවාසිකම් ඇත. කෙසේවෙතත් නිවාස හිමිකරු සතුවද උල්ලංගනය කළ නොහැකි අයිතිවාසිකම් පවතියි. මෙම දෙපාර්ශවයේම අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය නොවන ආකාරය පිළිබඳ සොයා බැලීමේ එක් ක‍්‍රමවේදයක් නම් පිරිස්සුම් ලැයිස්තුවක් සෑදීමය. මෙම පිරික්සුම් ලැයිස්තුව දෙපාර්ශවය විසින්ම සම්පුර්ණ කළ යුතු අතර එම`ගින් සිදුවිය හැකි ආරවුල් අවම කර ගැනීමට පිළිවන.
අභිප‍්‍රාය
නිවාස හිමිකරු සහ කුළි නිවැසියන් අතර ඇති බඳු ගිවිසුම අවසන් වු විටක නිවාස හිමියාට එරෙහිව සිදු විය හැකි ආරවුල් වලින් ආරක්ෂාව වීම පිණිස මෙම පිරික්සුම් ලැයිස්තුව උපකාරි වේ. කුළි මහල් නිවස වෙක ලූළි නිවැසියප් පැමිණි විගස කරන පළමු කාරණය නම් ඔවුන්ට අයිතිව ඇති ඉඩකඩෙහි ඇති අලාභානින් සටහන් කර ගැනීමය. එම පිරික්සුම් ලැයිස්තුව සුදානම් වු විගසම නිවාස හිමිකරු සහ කූළි නිවැසියන් අත්සන් තැබීම සහ පිරික්සුම් ලැයිසතුවේ දින සටහන් කර ගත යුතුය. ඔබ කුළි නිවසින් පිටවු වහාම නිවාස හිමියා විසින් සමික්ෂණය කර සිදු වි ඇති අලාභානි සටහන් කර ගන්නා අතර ඔබ නිවසට පැමිණිමේදී තිබුණු ඒවා එයින් අඩු කර ඔබට දක්වයි. ඔබ නිවසින් පිටත්ව යන දිනයේදී ඔබ සහ නිවාස හිමියා විසින් තවත් පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් නිර්මාණය කළ යුතුය.

ලැයිස්තුව
කුළියට දීමට ඇති ඉඩකඩකට පැමිණිමේදි එය සතු දෑ පිළිබඳව සමීකෂණය කර ලැයිස්තුවක් සැකසීමේ වගකීම ඔබට සහ නිවාස හිමියා සතුව පවතියි. කුළි එකකයකට පැමිණිමට පෙර ඔබ සහ නිවාස හිමියා විසින් එහි බිත්තීන්, ආලෝක තීරුන්, ජනේල, විදුලි උපාංග, ජලනල සහ කාර්පට් වැනි අනෙකුත් දේවල් හී තත්වය සොයා බැලිය යුතු වනවා. කූළි එකකයට පැමිණිමට පෙර සම්පුර්ණ විමර්ෂණයක් සිදු කිරිම කුළි නිවැසියාගෙ අයිතිවාසිකමක් වන අතර නිවාස හිමිකරුට අලාභානි පිළීබඳ තොරතුරු ලබා දිමෙන් තොරව සිටිමට නොහැකිය.

සමාන්‍ය භාවිතා නිසා වැහැරීම සහ ගෙවී යාම
සමාන්‍ය භාවිතා නිසා වැහැරීම සහ ගෙවී යාම සහ අලාභානි සිදුවීම නිවාස හිමිය සහ කුළි නිවැසියන් අතර නිසි අවබෝධයක් තිබිය යුතු වනවා. මෙමගින් ඔබ නිවසින් ඉවත්ව යන දිනක සිදුවිය හැකි ආරවුල් වළලිමට උපකාරි වේ. සමාන්‍ය භාවිතා නිසා වැහැරීම සහ ගෙවී යාම අලාභානියක් ලෙස යොමු වන අතර එහිදි ඒ සඳහා කුළි නිවැසියා කෙතරම් වගකිමක් දැරිය යුතුද යන්න අදාල නොවේ. බිත්ති ආලේපන අවර්ණ වීම, කාර්පට් අවර්ණ විම සහ ඉලෙක්ට‍්‍රික් උපාංග වැහැරිම වැනි දෑ ගත හැකිය. අනෙක් අතට මෙම අලාබානීන් කුළි නිවැසියාගේ අනවධානය නිසා සිදු වන හෝ නිවෙස් හිමියාගේ අනුදැණුමින් තොරව මදක් වෙනස් කිරිමක් නිසා සිදු විය හැකිය. සිගරට් කොට නිසා කාර්පට් සිදුරු වීම, බිත්ති මත සිදුරු ඇතිවීම සහ ජනේල බිඳි යාම අලාභානි ගණයෙහිලා සැළකිය හැකිය. නිවෙස් හිමිකරුගේ අනුදැණුමකින් තොරව ුළි නිවැසියන් හට ඔවුන්ගේ කුළි එකකය වෙනස් කිරිමට හෝ නව නිර්මාණයක් සිදු කිරිමට කිසිදු අයිතියක් නොමැත. කුළි නිවැසියන් ඉවත්ව ගිය පසු සමාන්‍ය භාවිතා නිසා වැහැරීම සහ ගෙවී යාම සටහන් කර ගත හැකි අතර කුළි නිවැසියන්ගෙන් ඒ සඳහා අයකිරිමක් සිදු කළ නොහැකිය.

අඩුකිරිම
කුළි නිවැසියන් විසින් කළ යුතු මුලිකම දෙය නම් නිවසට එමට පළමුව නිවාස හිමියා වෙත තැම්පතු මුදල ලබා දීමය. එම තැම්පතු මුදල ආරක්ෂිතයක් වශයෙන්ද කුළි නිවැසියන් නිවසින් ඉවත් වු විට සිදු වු අලාභානීන් සඳහා අයකිරිමක් වශයෙන්ද පවතියි. කෙසේ වෙතත් කුළි නිවැසියන් සහ නිවෙස් හිමියන් විසින් සැදුම් ලති පිරික්සුම් ලැයිස්තුවේ ඇති අලාභානි මෙමගින් අඩු කළ නොහැකිය.
දෙපාර්ශවය විසින්ම මෙම පිරික්සුම් ලැයිසුවේ පිටපතක් තබා ගැනිම මගින් අළුත් සහ පැරණි අලාභානි නිසා අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි ආරවුල් නිවාරණය කර ගත හැකිය. කුළි නිවැසියා නිවසට එන විටක තිබු අලාභානි සඳහාත් නිවෙස් හිමියා විසින් තැම්පතු මුදල අඩු කළ විටක කුළි නිවැසියාට ඒ සඳහා නඩු ම`ගට ගමන් කිරිමේ හැකියාව තිබේ.

ශ‍්‍රි ලංකාවේ දේපළ අයිතිකරුවන් විසින් කුළියට දීමේදී කුළි බඳුකරුවන්ගේ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

ඉල්ලූම් පත‍්‍රය සහ වටපිටාව සොයා බැලීම
හිමිකරුවන් විසින් ඉල්ලූම පත‍්‍රයක් සකස් කර කුළි නිවෙසියා සහ ඔහුගේ පවුලේ තොරතුරු එක් රැුස් කර ගත යුතුය. කුළි ඉල්ලූම් පත‍්‍රය විසින් හිමිකරුවන්ගේ දේපලෙහි සිටින්නේ කවුද සහ කොපමණ කාලයකට ඔවුන් බඳු ගන්නේදැයි යන තොරතුරු ඇතුලත් වේ. මෙමගින් ප්‍රොඩාකාරි කි‍්‍රයාවන් වැළැක්වීමට ම`ග පාදයි. කුළි බල්ලූම් පත‍්‍රයේ ඇති තොරතුරු වලට අදාලව ඔවුන්ගේ වටපිටාව විමර්ෂණය කර බලන්න. ඔවුන්ගේ වටපිටාව සොයා බැලීම මගින් සිදු කර ඇති වංචනික ක‍්‍රියාවන් සහ නෙරපීම් පිළිබඳ තොරතුරු සොයා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේ.

නිවාස නිතිය මතක තබා සිටින්න
ශ‍්‍රි ලංකාවේ නිවාස නිතියට හිමිකරුවන් විසින් අවනත විම අවශ්‍ය සාධකයකි. ශ‍්‍රි ලංකාවේ නිතියට අනුව ජාතිය, වර්ණය, ජනවර්ගත්වය, ස්ත‍්‍රි පුරුෂ භාවය මත පිහිටා නිවාස බඳු දිමට, කුළියට දීමට සහ විකිණිම සිදුකිරිම තහනම් වේ. මෙම නිතිය කුළි නිවැසියන සහ අවුරුදු 18 අඩු ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් සම`ග හෝ නිතිමය භාරකාරත්වය යටතේ සිටින ළමුන් සඳහාත් මෙම නිතිය වලංගු වේ. හමිකරුවන් විසින් මේ සියලූ දේ කුළි නිවැසියන් සම`ග කතිකා කර ගැනිම වැදගත් වේ. කෙසේ වෙතත් නිවස පෙන්වන වේලාවේදී බොහෝ පෞද්ගලික ගැටළුන් ඇසීමෙන් ඔබේ සේවාදායකයාගේ පුද්ගලික නිදහසේ නිතිය උල්ලංගනය නොකරන්න.

බඳු නිර්මාණය කරන්න
බඳු ගිවිසුමක් නිර්මාණය කර එය නිතිමය ලියවිල්ලක් බවට සහතික කර ගන්න. කිසිදු දෙයක් අතපසු නොකර එම ලියවිල්ලේ සඳහන් කර ඇති බවට සහතික කර ගන්න, නැතහොත් කුළි නිවැසියා විසින් කොන්දේසී සහ ගිවිසුම උල්ලංගනය කල අවස්ථාවකි නඩු ම`ගට බැසිමේදී එය ගැටළුවක් විය හැකිය. අමතර වශයෙන් යම් කිසි නරක අවස්ථාවකදී හිමිකරුවා වශයෙන් ඔබේ අපේක්ෂාවන් මෙම බඳු ගිවිසුමේ ඇතුලත්ව ඇති බව හා ඔවුන් විසින් ගොඩනංවන ලද අවස්ථාව විසඳන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ඇතුලත්ව ඇතිබවට වග බලා ගන්න.

රක්ෂණ වලංගුතාවක් ලබා ගන්න
කුළි නිවැසියන් තම දේපළ සඳහා පැමිණි පසු නිවෙස් හිමියන් විසින් වද වන කාරණයක් නම් සිදු විය හැකි අලාභානි සමිබන්ධවය. එසේ කුළී නිවැසියන් පැමිණි පසු සිදු විය හැකි අලාභාන දැන ඒ සඳහා රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා ගැනිමෙන් කුළි නිවැසියන්ගේ විය හැකි අලාභානි සඳහා රැුකවරණයක් ලබා ගැනිමට පිළිවන. මේ සඳහා ඔබට වඩාත් ගැලපෙන රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් තෝරා ගැනීමට රක්ෂණ නියෝජිතයකු සහය විය හැකිය.

දැන හඳුනගන්න
හිමිකරුවන් විසින් කුළි නිවැසියන් සම`ග සකච්ඡුාවක යෙදෙමින් අලාභානි පිළිබඳ පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් සැදිය යුතු වන අතර කුළි නිවැසියන් විසින්ද එම අලාභානි සටහන් කර ගත යුතුය. හිමිකරු සහ කුළි නිවැසියන්ගේ ගිවිසුම දේපලෙහි තත්වය නඩත්තු කිරිම මත බැඳි පවතියි.

කුළියට දීමට ඇති දේපළ ප‍්‍රචාරණය කිරිම සඳහා අදහස්
හිමිකරුවන හට විවිධ වර්ගේ ප‍්‍රචාරක අංග මගින් තම දේපළ ප‍්‍රචාරණය කර ගත හැකිය. සමාජිය වෙබ් අඩවි මගින් ඔබට එක්වර බොහෝ පිරිස් හට ලංවිමට හැකියාව පවතියි. සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා හරහා දැන්විම් පළ කරමින් හා සිත් ඇඳ ගන්නා පිංතුර හා අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙමින් ඔබේ දේපළ පිළිබඳ ප‍්‍රචාරණය ලබා ගැනිමට පිළිවන.

තවත් ක‍්‍රමයක් නම් ඔබේ දේපළ ප‍්‍රචාරණය කිරිමට වෙබ් අඩවියයි. අන්තර් ජාලයේ ඇති පහසු අපකරණ භාවිතා කර ඔබේ දේපළ සඳහා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කළ හැකිය. ඔබගේ දේපළ ප‍්‍රචාරණය කිරිමේදී වෙබ් අඩවිය භාවිතා කර ඔබේ දේපලෙහි ප‍්‍රශංසනීය පිංතූර අධික ප‍්‍රමාණයක් සහ තොරතුරු මෙන්ම ප‍්‍රදේශිය සමාජය පිළීබඳව දැන්විම් පළ කිරිමට පිළිවන.
ප‍්‍රදේශිය මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින්ද ඔබේ දේපලෙහි විශේෂත්වය සහ වටිනාකම ප‍්‍රචාරණය කිරිම සඳහා හොඳ ක‍්‍රමයකි. සම්පුර්ණ වර්ණ දැන්වීමක් තෝරා ගත් ප‍්‍රකාශණය සහ ලූහුඩු දැන්වීම් වල පළ කිරිම මගින් ඔබේ දේපළ සඳහා හොඳ ප‍්‍රචාරයක් ලබා ගැනීමට හැකිය.

කටින කට යන ක‍්‍රමවේදය ඔබේ දේපළ පිළිබඳව ප‍්‍රචාරණය ලබා ගත හැකි ඵලදායි ක‍්‍රමවේදයක් වේ. සිත් ඇඳ ගන්නා ව්‍යාපාරික කාඞ් පතක් නිරිමාණය කර ඔබේ සුවිශේෂි සේවාදායකයින් හට ලබා දෙන්න.

Facebook Comments
Receive Updates

No spam guarantee.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close